Evolutionens IKONER

Evolutionens-ikonerJeg har Læst bogen ”Evolutionens IKONER – videnskab eller myte?” af Jonathan Wells, den giver et billede af en systematisk  indoktrineringen af udviklingsteorien i meget at det undervisningsmateriale der er udgivet, det minder lidt om kejserens nye klæder, bortset fra at hvis en lille biolog råber at kejseren ikke er ordentlig klædt på, bliver forskeren udelukket fra at undervise ved universiteter i USA og statens forsknings støtte bliver forsøgt taget fra ham. Et godt citat fra bogen kommer fra en kinesisk palæontolog, efter en forelæsning han havde givet på et universitet i USA, havde han sagt:

”I Kina må man gerne kritisere Darwin, men ikke regeringen; i Amerika må man gerne kritisere regeringen men ikke Darwin.”

 

Vågn Op! februar 2014 har en artikel på side 10, en norsk forsker der bl.a. siger: ” Jeg blev lidt efter lidt klar over at de forskellige evolutionsteorier savner et solidt videnskabeligt grundlag. I realiteten er der bare tale om historier man har fundet på for at forklare hvordan de bemærkelsesværdige design i levende organismer kunne opstå uden at nogen har udtænkt dem” – det er lige præcis det bogen handler om.

I bogen behandles 9 ”ikoner” som mærkelig nok stadig dukker op i nyere lærebøger, på trods af at de er afsløret, modbevist eller at ingen eksperter på området længere anerkender resultaterne, men de bliver stadig brugt på grund af fravær af andre vidnesbyrd, og man kan jo ikke overbevise nogen uden at vise til noget der ligner vidnesbyrd!

 

Miller-Urey forsøget.Miller-Urae

I begyndelsen af 1950’erne lykkedes det Stanley Miller og Harold Urey at frembringe et antal vigtige aminosyre i en atmosfære af metan og amoniak. Forsøget bliver stadig brugt som bevis for at den første celle kunne opstå. Men geologer og geokemikere er overbevist om at jordens tidlige atmosfære ikke har været som i forsøget, det store problem er fravær af Ilt. En Iltholdig atmosfære ville hæmme kemisk evolution, men geologiske data fra de ældste kendte klippeformationer viser at jordens ur atmosfære indeholdt fri Ilt – med andre ord var Miller-Urey eksperimentet urealistisk. Desuden er det jo ikke nogen stor bedrift at frembringe kemiske stoffer, det gør kemikere hver dag.

 

Darwins evolutionstræ

Et diagram der viser hvordan forgreninger af nye arter spreder sig efterhånden som tiden går. Det store problem er bare at de fossile vidnesbyrd viser at komplekse arter optræder pludseligt og samtidig med arter som evolutionisterne gerne vil have placeret længere nede, Darwins træ, tegnet efter faktiske data, ligner mere en rodløs busk. Hvad enten man leder efter anatomisk eller molekylær fylogenese (bogen indeholder også en ordbog ; -) så løber forskere stadig ind i paradokser.

 

HomologiHomologi i hvirveldyrs lemmer

Tegninger der tilsyneladende viser en lighed i knogleopbygning. Hele begrebet ’homologi’ er imidlertid behæftet med cirkel argumentation, altså A er sandt pga. vidnesbyrd B, og resultater af B ses tydelig i lyser af at A er sandt!? Paradokset er at der er mange ligheder, også genetiske ligheder, så for at kunne vide om der er tale om homologe ligheder så må man vide noget om den fælles afstamning, som man jo i udgangspunktet søger at få fastlagt, det er en cirkel argumentation. F.eks. er det store lighedder mellen en blækspruttes øje og det menneskelige øje, men da ingen mener at blæksprutter og mennersker har arvet øjet fra en fælles stamfar, ja så er der ikke tale om Homologi... men hvis det havde passet ind i familiebilledet så havde det været et argument!

 

HaeckelsHaeckels fostre 

Tegninger af fostre der tilsyneladende ligner hinanden på første billeder, men på de efterfølgende tegninger udvikler sig til henholdsvis fisk, salamander, skildpadde, kylling, gris, kalv, kanin og menneske. Et ikon der skal vise at disse dyr blot er modificeret efterkommere fra en fælles urforfader. Hackel forfalskede imidlertid sine tegninger ved at overdrive lighedderne og underdrive forskellene, faktisk så er det første stadie han har valgt at illustrerer slet ikke fostrets begyndelsesstadie, for på tidligere fosterstadier er forskellene nemlig meget tydelige. Darwin skrev selv i ”Arternes oprindelse” at de mest betydningsfulde kendsgerninger kommer fra embryologien, så man forstår hvorfor Haeckel så gerne ville leve op til Darwins forventninger. Charles Darwin ender faktisk med at bruge en udtalelse fra datidens mest berømte embryolog Karl Ernst von Baer (1792-1876) som kilde til sit ’allervigtigste enkeltargument’ for sin evolutionsteori. Sandheden var bare den at von Baer absolut ikke var enig med Darwin, argumentet var fordrejet, von Baer protesterede men Darwin fortsatte med at bruge ’von Baers lov’ til støtte for sin teori.

Archaeopteryx

Archaeopteryx 

Archaeopteryx blev fundet i 1861 og skulle være ’missing link’ mellem krypdyr og fugl, i fossilet ses tydelige aftegninger af fjer.  Den fossile lagserie udgjorde dog et alvorligt problem, da den dukkede op det helt forkerte sted. Palæontologer er i dag enige om at Archaeopteryx ikke er forfader til nutidens fugle, det manglende led er stadig manglende. Archaeopteryx var blot en fjerklædt dinosaurus. I desperat mangel på mellemled er specialister i rekonstruktion blevet kritiseret for at have klædt andre dinosaurer i fjer skønt der ikke er fundet antydning af fjer i disse fossilrester. Et team af molekylærbiologer fra Alabama har påstået at de havde fundet de første direkte genetiske indikationer på fugle-DNA i nogle 65 milioner år gamle fossile knogler. Det viser sig imidlertid at deres fund var 100% identisk med nulevende kalkuners DNA – William Garstka som præsenterede rapporten på en konference fortalte at han og hans kolleger havde overvejet muligheden for at nogen havde spist en kalkunsandwich i nærheden af analysen.

 

Birkemåleren 

Briston bertularia typica er lys men arten har varianter, fx. carbonaria der er sort. I perioder er den melanistiske variant (den sorte) blevet mere almindelig end den hvide, allerede i 1896 antydede den britiske biolog J.W Tutt at birkemålerens farve havde afgørende betydning for dens overlevelse og i takt med menneskets forurening ville den sorte blive mere dominerende, dette kaldte man "industriel melanisme" et bevis på naturlig selektion. Biologen Heslop Harrision viste imidlertid i 1920 at han kunne fremprovokere melanisme ved at fodre larver med blade der indeholdte metalsalte. Hvis melanisme kan fremprovokeres efter fødslen, er der ikke tale om evolution da dette forudsætter en genetisk forandring.birkemaaleren

Nogle eksperimenter der skulle bevise at det voksende antal af mørke birkemålere skyltes deres evne til at camouflere sig, altså naturlig selektion blev i sat i værk af biologen Bernard Kettlewell. I områder med birketræer satte han både mørke og lyse birkemålere ud, hvorefter man indfangede dem igen og noteret sig hvilke varianter der havde den største overlevelsesrate, det var forventet at den mørke variant ville klare sig bedst i områder hvor træernes stammer havde mistet deres lavdække og var blevet mørkere. Hans forsøg blev kaldt: "Darwins manglende bevis".  

Senere iaktagelser og data opsamling viser imidlertid en mere kompleks årsag til fordeling mellem lyse og mørke varianter. R.C. Steward så en sammenhæng mellem mørke birkemålere og koncentrationen af svovldioxid i luften i nogle områder. Samtidig fandt man områder i Norfolk og Suffolk hvor naturen ikke var påvirket af forurening, men hvor antallet af sorte varianter alligevel var helt oppe på 80%, ligeledes i det sydlige Wales, hvor de mørke varianter ville have bedst forudsætning for at carmouflere sig, var fordelingen nede på bare 20% sorte birkemålere. Både i USA og i England har man observeret en øgning af mørke birkemålere i en periode fra 1906 og frem til at man begyndte at begrænse forureningen, herefter er tendensen vendt, dog er bestanden af mørke varianter blevet reduceret inden at man har kunnet se forandringer i naturen.

Men hvorfor viste Kettlewells forsøg da at det var birkemålerens evne til at overleve ved at camouflere sig, der afgjorde fordelingen mellem sorte og hvide? Kritikere af Kettlewells forsøg har bemærket at han slap sine natsværmere ud om dagen, hvor de normalt allerede ville have skjult sig for deres naturlige fjender, de slår sig heller ikke ned på stammerne som mange at Kettlewells fotografier viser. Mange af hans billeder er iscenesatte, han limede simpelthen birkemåleren fast der hvor han ville vise at den havde svært ved at camouflere sig. Darwins manglende bevis for naturlig selektion mangler stadig.  

 

Dawins finker

finker

 

Studier af finke arter på Galapagos-øerne viser ganske rigtig at finkernes næb vokser (gennemsnits størrelse målt over flere generationer) i tørke perioder hvor kosten er svært tilgængelig, denne opdagelse bliver brugt som grundlag til at udregne at der over en periode på 200 år kan opstå en ny finkeart. Den del af historien som ingen fortæller er et enkelt år med nedbør nulstiller flere års forandring, efter kraftigt nedbør i 1983 var hele den iagttaget udvikling siden 1977 nulstillet. Desuden har observationer vist at adskillige arter smelter sammen til færre snare end at splittes op i flere.

 

Den firvingede bananfluedrosophila-melanogaster

Kan mutationer i DNA bevirke at nye arter med bedre evne til at overleve opstår? I 1978 havde arvelighedsforskere skabt en bananflue med et ekstra sæt vinger, ved at krydse 3 særlig udvalgte mutationer og dermed så endnu et Ikon dagens lys, en ny bananflue det tilsyneladende var bedre end den originale. Argumentet for at man her har en mutant det er en bedre overlever har dog den alvorlige brist at den nye bananflue ikke kan flyve, den har ingen flyvemuskler forbundet til det ekstra sæt vinger og den mangler de raffineret svingkøller, som nu er blevet til vinger.  Mutationer er sjældne og resultere som regel i misfostre, de forekommer dog, f.eks når bakterier pludselig er resistente over for antibiotike, men mutationer har ingen indflydelse på morfologien – en organismes form.

 

hestefossilerHeste fossiler og retningsbestemt evolution

En tegning fra 1882 af Othniel Marsh der viser hestens formodet udvikling, endnu et kapitel om bevidst fejlfortolkning og historiefortælling.  Tolkningen bliver læst ind i forskningsmaterialer frem for at blive udledt af det. Oprindelig blev illustrationen brugt for at vise Ortogenese (fra det græske ord for "retlinet" og "oprindelse") Størstedelen af evolutionisterne på Darwins tid var overbevist om at evolutionen var retningsbestemt, nogle mente at den ligefrem kunne være guddommeligt styret, andre at der var indre kræfter eller bindinger som ledet udviklingen i en bestemt retning. Allerede i 1920 var det tydeligt at hestens evolution var langt mere kompliceret. Der er en større forgrening i hestens fossilhistorie og senere reviderede tegninger har ydermere haft tendens til at støtte Ortogenese illusorisk. F.eks har man fortegnet størrelsen for at kunne se sammenligningen. (se også eksemplet fra broshuren "fem spørgsmål om livets oprindelse" s.24)

Trods de mange uddøde forgreninger vises hestens evolution stadig med en ubrudt linje fra Hyracotherium og hele vejen frem til nutidshesten. Men dette er sjovt nok et problem for nutidens neodawinister, da de har fastlagt den mekanisme der styrer evolutionen til at være blind, ikke retningsbestemt. Så det som nogle lærebøger stadig illustrerer er noget som den moderne neodawinisme egentlig ikke er fortalere for. Debatten om ortogenese har bevæget sig fra at være videnskabelig til at blive filosofisk.

(Neodawinisme er en ændret evolutionslære efter inddragningen af genetikken i teorien)

 

Huxley-ikonFra abe til menneske    

Det ultimative Ikon, aben der rejser sig til et menneske. Darwins påstand er blevet opkvalificeret fra filosofi til videnskab uden underbyggende forskningsmateriale. Tilhængere af denne fremstilling er blevet kritiseret for at bruge biologisk evolution som platform for at prædike om meningen med menneskets eksistens, derved gør de selv evolution til religion.

 

 

Afslutningsvis peger Jonathan Wells på at evolutionsforskning er en stor pengemaskine, en betydelig del af de 35 milliarder dollars der årligt bliver givet til forskning i USA går til forskning i dawinistisk evolution, de store bidragsydere er National institutes of Health (NIH), National Science Foundation (NSF), og National Aeronautics and Space Administration (NASA) Han sætter et stort spørgsmålstegn ved om nogen har gavn af denne forskning, videnskaben som et hele har ikke, den lider under en dogmatisk fundamentalisme ifølge forfatteren.

 

Det var en ordentlig smøre, jeg har skrevet dette for bl.a. selv at kunne huske lidt af det. bogen kan købes hos forelaget gramma.